Even Voorstellen

Wij zijn een dynamische huisartsenpraktijk waar de zorg voor de patiënt centraal staat. Wij heten u dan ook van harte welkom !

De praktijk evolueerde van een solopraktijk tot een groepspraktijk met drie huisartsen.

Momenteel aanvaarden we tijdelijk geen nieuwe patiënten omwille van zwangerschapsverlof van dr Verwilst.


Onze Visie

Wij willen onze patiënten een kwalitatieve, wetenschappelijk onderbouwde geneeskundige verzorging aanbieden. Als huisarts vinden wij het belangrijk om een integrale en persoonlijke aanpak van de gezondheidsproblemen na te streven.

Samenwerken in groep biedt mogelijkheden tot overleg en schept ruimte voor bijscholingen. Het is verrijkend voor een goede geneeskunde en voor de continuïteit van zorgen.


Telefonische bereikbaarheid

-  Bij voorkeur kunnen afspraken steeds online geboekt worden via de website en het online afsprakensysteem (zie keuzemenu bovenaan deze pagina) of telefonisch in de voormiddag.

- In de voormiddag is ons secretariaat telefonisch bereikbaar voor inlichtingen, inplannen van huisbezoeken enz.

- Voor bloeduitslagen spreekt U af met uw arts tijdens de consultatie wanneer U het beste belt voor de uitslagen en bespreking.

- In de namiddag zijn wij enkel bereikbaar voor dringende zaken.


Voorschriften en attesten

Voorschriften worden uitsluiten afgeleverd tijdens een raadpleging en worden dus niet aangevraagd via telefoon of mail. We begrijpen dat je soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan je arts zodat je voldoende medicatie hebt tot je volgende afspraak.


Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien je ook hiervoor op consultatie te komen.


Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag enkel wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

HAIO = Huisarts in opleiding


Sinds 2018 is onze praktijk door het ICHO (Universiteir Centrum voor Huisarts in Opleiding) erkend als officiële opleidingspraktijk. Hierdoor is in onze praktijk een HAIO (Huisarts in Opleiding) werkzaam. Als jonge, pas afgestudeerde huisarts beginnen werken is een grote stap. Er wordt immers heel wat van je verwacht, zeker in een boeiend, complex vak als huisartsgeneeskunde. En waar kan je dit beter leren dan in een huisartsenpraktijk.

Ook voor de praktijkopleider is het een positieve ervaring. Jonge krachten brengen immers verfrissende nieuwe ideëen mee en confronteren ons met de meest recente wetenschappelijke visie. De HAIO wordt ingeschakeld in alle aspekten van het huisartsenwerk. Hij heeft eigen spreekuren, doet huisbezoeken en wachtdiensten. Dit alles gebeurt in overleg met de praktijkopleider. Daartoe is er dagelijks een rapportering gepland waarin elk consult besproken wordt.

Leren betekent een proces doormaken van kijken (observeren), zelf doen onder begeleiding (supervisie) tot volledig zelfstandig werken. Dit brengt met zich mee dat we af en toe samen een raadpleging of huisbezoek doen, met elkaar mee-kijken en mee-werken.

U hebt steeds de vrije keuze bij wie u terecht kan, maar de HAIO een kans geven loont de moeite. Uw specifieke vraag krijgt dubbele aandacht en met de HAIO verloopt de consultatie ook vlotter en kunt u dikwijls vlugger een arts bereiken.

Indien u nog vragen hebt, kunt u steeds bij ons terecht. Wij hopen zo vlot te kunnen samenwerken.